Куля з кільцем для демонстрації теплового розширення твердого тіла