2.8. Реостати лабораторні на каркасі - реостат лабораторний, 20 Ом