1.21. Прилад для вивчення залежності опору металу від температури