Набір таблиць Нумерація чисел, Склад числа, Лічба (кількісна, порядкова), Величини та їх одиниці