Украіна. Тектонічна будова та корисні копалини м-б 1:1 000 000. Навчальна карта картон на планках