1.19. Набір для демонстрації залежності опору провідника від його геометричних параметрів